תקנון - Smart-web

עדכון אחרון: 22.8.2019

(תנאי השימוש באתר והזמנת שירותים)

כל שימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אולם הכתוב מתייחס לזכר ולנקבה

כל שימוש כלשהו באתר מעיד על הסכמה והבנה של כל תנאי השימוש באתר. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, הנך מתבקש לחדול מכל גלישה או שימוש באתר.

This Agreement governs your use of our websites.

By using this Site, you acknowledge you have read, and agree to be bound by these Terms of Use,  and that you agree to be bound by them, just as if you had signed this Agreement.

If you do not agree to all of these terms and conditions please do not continue or use this site and leave or delete this Site immediately.

 

חלק א:

קניין רוחני

השימוש באתר הוא לשימוש פרטי בלבד ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי, כולל לפרסמו באינדקסים למיניהם מבלי לקבל אישור בכתב ממערכת האתר.

זכויות היוצרים באתר וזכויות הקניין הרוחני בו ובאופן בלעדי ולסוגיו השונים בין אם רשומות ובין אם לאו, שייכות למפעילת האתר "סמרט ווב" ובכלל: עיצוב, תוכנה, קודים, תכנים, סודות מסחריים, והמודעות שבאתר וכו', וזאת לפי חוקי ודיני זכויות היוצרים הנהוגים בישראל ואף האמנות הבינלאומיות השונות.

לפיכך, חל איסור: להעתיק, לפרסם, לשכפל, לאגור במאגר מידע, לתרגם, למסור לצד ג', להפיץ ברבים, להפיץ נתונים מהאתר, להציג מידע מהאתר באתרי אינטרנט אחרים, בשום אמצעי כלשהו לרבות תוכנות סריקה והעתקה של תכנים או מידע כלשהו, לשנות כל תוכן שבאתר מבלי לקבל הסכמה לכך בכתב ממערכת האתר.

הפעילות באתר

מפעילת האתר נוקטת באמצעי אבטחה שונים לשמירה מפני וירוסים או פגיעות באתר.אולם יחד עם זאת,  בכל שימוש באתר לא תשא מפעילת האתר באחריות כלשהי באופן ישיר או עקיף בכל נזק אפשרי כתוצאה מווירוסים, קבצים, תוכנות זדוניות וכו' שייגרמו עקב גלישה באתר.

אין לפגוע, לגרום עומס, להפריע להתערב בפעולה הסדירה של האתר/ בקודים שבו/ מערכותיו בין באופן ידני/ טכנולגי או בכל אמצעי אחר . בכל פגיעה / נסיון פגיעה בפעילות האתר, יהא הגולש חייב לפצות את מפעילת האתר בפיצוי מוסכם של 70,000 ש"ח וזאת אף בלא הוכחת נזק. גלישה באתר כאמור מהווה הסכמה לפיצוי זה.

מדיניות פרטיות ורישום לאתר

מפעילת האתר נוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור על סודיות / מידע שימסרו הגולשים.

בעת הגלישה באתר עשוי להיות שימוש בקבצי קוקיס.

כל הפרטים שיימסרו על ידך בעת ביצוע הזמנה/ תשלום או כל פנייה, יישמרו אצל מפעילת האתר וזו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים אלו, אולם יחד עם זאת המערכת לא לא תשא בכל אחריות במקרים כגון פריצה לאתר.

בעת רישום/ הזמנת שירותים מסמרט ווב, לרבות דרך האתר, הלקוח מתיר לסמרט-ווב לשלוח דואר אלקטרוני, מסרונים ואף להתקשר לצורך מתן שירות, עדכונים הקשורים לשירות שנרכש, הצעות, מסירת מידע או הודעות הקשורות לתשלום. באם אינך מעוניין לקבל מידע / עדכונים כאמור, הודע לנו בכתב, ולא תקבל מאיתנו דוא"ל או מסרונים, מלבד תזכורות במקרה שעמוד לפוג דומיין ו/ אחסון או במקרה של צורך בהסדרת תשלום. 

הנרשם לאתר / מזמין שירות מתחייב למסור את פרטיו האישיים ולא של צד ג' מבלי לקבל את הסכמתו.

מפעילת האתר מתחייבת שלא להעביר את פרטי המשתמשים הרשומים / המזמינים לאף גורם , מלבד במקרה שבו עולה צורך בבירור כלשהו מול חברת אשראי במקרה של סיוע ברכישה דרך האתר או ביטול עסקה.

פרסום באתר

באתר עשויות להיות פרסומות של מודעות/ נותני שירותים.  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפרסום של צד ג' ו/ לשירותיו השונים. בכל התקשרות עם צד ג' שמפרסם באתר, ההתקשרות היא עם מפרסם המודעה בלבד ומפעילת האתר לא תשא בשום נזק, עגמת נפש, הפסד כתוצאה עם התקשרות עם צד ג' ולא תשא בשום התחייבות כלפי שירות כלשהו שהיה אמור לספק, טיבו או מיהמנותו.אין לראות בפרסום מודעה כלשהי באתר כהמלצה מצד מפעילת האתר לשירות או לפרסום שבמודעה של צד ג', וכל התקשרות עם צד ג' היא באחריותו הבלעדית של הגולש. המפרסם באתר יישא באופן בלעדי ומוחלט בכל אחריות הקשורה לשירותיו אשר מציע ללקוחות הפונים אליו / לוחצים על מודעתו.

צוות אתר Smart-Web מאחל לכם גלישה נעימה!

חלק ב:

  1. אספקת שירות

ביצוע תשלום חלקי או מלא, עבור שירות/ים שהוצעו ע"י סמרט-ווב בהצעת מחיר שנשלחה/ נמסרה ללקוח/ה  מהווה אישור / והסכמה להצעת המחיר, לכל האמור בה  ולכל האמור בתקנון זה.

כל הזמנת שירות בניית אתר/ חנות/ שיווק או כל שירות אחר מסמרט-ווב תעשה בהתאם לתאריכי היעד המצויינים בהצעות המחיר כפי שתוגשנה ע"י סמרט-ווב. יחד עם זאת לסמרט-ווב לא תהיה כל אחריות על איחור באספקה שנבע כתוצאה מנסיבות שלא ניתן לצפות או למנוע כגון מחלה בלתי צפויה, פגעי טבע, מלחמה, כח עליון וכו'.

אי אספקת חומר/ תוכן ע"י הלקוח במועד שהתבקש לספקו ולא סיפקו, עלול לגרום לדחיית תאריך היעד לגמר העבודה שהוזמנה על ידו, אף לפרק זמן שיעלה על פרק הזמן של "איחור הגשת החומר" ולא תהיה ללקוח בגין כך כל טענה כלשהי על אי אספקת ההזמנה במועד שנקבע

בנוסף לאמור לעיל, ייתכן ובמקרים מסויימים, יתברר במהלך העבודה על הזמנת הלקוח, כי נדרשת עבודה רבה יותר מהצפוי, כגון במקרה בו הלקוח לא מסר/ הציג פרטים נכונים/ עדכניים/ מלאים/ עדכניים לגבי מצב העסק/ שירות שלו / מצב השוק וכו' ידוע למזמין השירות כי במקרה שכזה, עלולה אספקת המוצר/ שירות להדחות מעבר לתאריך היעד ולא ייחשב הדבר כאיחור ולא תהיה למזמין השירות כל טענה בנושא.

במידה ומזמין השירות יזמין שירותים נוספים מעבר לשירותים המוזכרים בהצעת המחיר שקיבל, עלול הדבר לגרום לשינוי והארכה של זמני היעד לאספקת השירותים שבהצעת המחיר המקורית.

המערכת לעיתים מאחסנת תכנים בשרתים אשר נמצאים מחוץ למדינת ישראל והלקוח מסכים להעברת / אחסון תכנים לשרתים אלו .

המחיר המובא בהצעת מחיר בגין שירותי אחסון/ חידוש דומיין עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לקביעת נותן השירות

באם הוזמן קמפייין פרסומי מסמרט-ווב, על מזמין העבודה לעקוב אחר החיובים שיומצאו לו/ שמחוייב בהם. לא תתקבלנה כל טענות שהן לגבי חיוב, לאחר שעברו 30 ימים ממועד החיוב. באם הוזמן קמפיין מתמשך ומתבקשת עצירתו, על מזמין השירות להודיע לסמרט-ווב ובכתב, על החלטתו להפסיק את הקמפיין. הפסקת קמפיין כאמור תתבצע עד 5 שעות מקבלת ההודעה, באם זו התקבלה בשעות העבודה הרגילות. למען הסר ספק, בכל מקרה של חיוב בגין קמפיין, לא יוחזרו כספים ששולמו / חוייבו ע"י צד ג' כגון Google וכו'.

בהזמנת/ קבלת שירותי אחסון עבור אתר /מדיה או כל אחסון אחר, או בהזמנת/ קבלת שירותי חידוש דומיין באחריותו של מזמין השירות לבדוק ולוודא מול סמרט-ווב חידוש אחסון/ דומיין במועד, ולהסדיר את התשלום מראש.

המחירים בגין חידוש דומיין/ חידוש אחסון שבהצעות המחיר הם לשנה ומחירי החידוש עשויים להשתנות מעת לעת כפי שייקבע ע"י ספק האחסון
מחיר עדכון תכנים ותחזוקה עשוי להשתנות מעת לעת

אי חידוש דומיין במועד עלול להביא לתפיסת הדומיין ע"י כל המקדים לרכשו ובאחריותו הבלעדית של מזמין השירות/ בעל אתר / בעל דומיין,  לבדוק ולוודא חידוש דומיין במועד ולהסדיר את התשלום עבור חידוש הדומיין מראש.

באחריותו הבלעדית של מזמין השירות/ בעל האתר,  לבדוק ולוודא חידוש אחסון במועד ולהסדיר את התשלום עבור חידוש האחסון מראש.

אתר שלא חודש אחסונו במועד: 

לא יתבצעו עדכוני מערכת שנתיים לאתר שלא חודש אחסונו במועד, וכתוצאה מכך עלולה להיפגע תצוגת האתר, פעולתו / פעולת רכיביו עקב אי ביצוע עדכוני המערכת הנדרשים.

בנוסף, אי חידוש אחסון במועד עלול להביא להסרת האתר מהאוויר, סמרט-ווב שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאוויר אתר שבעליו לא הסדיר את התשלום בגין אחסון האתר ולא תהיה למזמין העבודה כל טענה שהיא בגין הסרת האתר מהאוויר . השבת אתר לאוויר תהיה כרוכה בתשלום נוסף,  בנוסף לתשלום עבור תקופת האחסון:

היה והוסר אתר מהאוויר כאמור ולאחר מכן הביע בעל האתר נכונות לחדש את האחסון, עלות האחסון תכלול בתוכה גם את התשלום בגין התקופה בה האתר לא היה באוויר מכיוון שאוחסן ע"י סמרט-ווב. היה ולא חודש האחסון במועד, ולא פנה בעל באתר לסמרט-ווב במטרה לחדשו, האתר יוסר מהשרתים ובעל האתר יוכל לקבל את קבצי האתר תמורת תשלום. היה והוסר אתר מהשרת ולאחר מכן ביקש בעל האתר להשיבו לאויר, השבת האתר תהיה כרוכה בתשלום עבור תקופת האחסון שלא שולמה עד למועד הסרתו מהשרת בתוספת זמן עבודה ו/שירותים נדרשים.

בעת הזמנת שירותים נוספים מעבר לשירותים המוצעים בהצעת מחיר,  זמן העבודה עשויים להתארך מעבר לזמני העבודה שבהצעת המחיר

מכיוון שהעבודות שמספקת סמרט-ווב קשורות לעתים אך לא רק;  לעבודות מחקר, תכנון, בניית תכנית שיווק, עבודות תכנות וכו', ייתכן שיתברר תוך כדי תהליך העבודה,  שעבודה שהוזמנה מורכבת מעט יותר מהמתוכנן ולכן זמני העבודה שבהצעות המחיר הם זמנים משוערים בלבד ובכל מקרה מוסכם, כי איחור עד 7 ימים בהגשת / סיום עבודה/ הזמנה, לא יהווה הפרה של הסכם ההזמנה
(ימים = ימי העבודה א-ה, לא כולל שבתות, מועדים וחגים)

סמרט-ווב רשאית לסרב לקבל עבודות מסויימות כגון בניית אתרים / עדכון תכנים / פרסומים, במידה ולדעתה ההזמנה נועדה לשימוש בלתי הולם , לא חוקי או שעלול לפגוע בקהל מסוים.

1.ב.  אחסון, גישה לאתר ושירותים נוספים

– שחזור אתר שלא עקב תקלה טכנית או מתקפת סייבר,  יהיה כרוך בתשלום. למען הסר ספק, היה ונדרש שחזור אתר עקב כך שהלקוח מסר את פרטיו / פרטי ההתחברות שלו בהודעת דיוג (פישינג) שקיבל מבלי לאמת את מהימנות ההודעה / המייל מול סמרט-ווב, עשוי להיות בתשלום. 

– בהטבת אחסון שנה ראשונה חינם שניתנה למזמין אתר אינטרנט, ומזמין העבודה בחר  בזמן קבלת ההטבה או לאחר מכן, בגישה ל-C-Panel עצמאי, יצטרך מזמין העבודה לשלם בגין האחסון של השנה הראשונה ואף עבור האחסון שבהמשך, לפי התעריף שתקבע סמרט –ווב

– לאתר שנמצא באחסון דרך סמרט-ווב לא תתאפשר קבלת פרטי גישת admin, אלא פרטי גישה להוספת תכנים ובלבד

– במידה ומכל סיבה שהיא מעוניין מזמין העבודה להעביר את אתרו  לאחסון אחר- תתבצע הסרה של רישיונות וחלק מהמערכות באתר

-סמרט ווב רשאית שלא לסייע בשום דרך בהעברה של אתר לאחסון אחר במקרה בו התשלום בגין העבודה לא הוסדר במלואו

– העברת דומיין/ אתר שמאוחסן ע"י סמרט-ווב לאחסון בצד ג' תחוייב בתשלום שיש להסדירו לפני העברת האתר/ דומיין, כמו כן לא יינתן זיכוי בגין תקופת אחסון ששולמה באם נותרה שכזו.

– אתר מסוג Mini-Site One Page  יאוחסן באתר/ מערכת מבית סמרט-ווב ולא ניתן להעברה. כמו כן, לא ינתנו פרטי גישת admin לצד שלישי, אלא פרטי גישה להוספת תכנים ובלבד

– כרטיס ביקור דיגיטלי יאוחסן באתר/ מערכת מבית סמרט-ווב, לא ניתן יהיה להעביר את הכרטיס לאחסון אחר ולא תינתן גישה לעדכון תכנים או פרטים

– עיצוב לוגו – ככלל, בכל הזמנת עיצוב / שדרוג לוגו, יסופק לוגו סגור בכדי לשמור על זכויות היוצרים של יוצרי הפונטים.

היה ומכל סיבה שהיא הצגת אתר הופסקה/ נפגעה, עקב תקיפת סייבר / בעיה בשרת והיות ואחסון האתרים מתבצע בשרתי צד ג', סמרט-ווב אינה יכולה להתחייב להחזרת האתר לאוויר תוך פרק זמן מסויים, אך תעשה ככל שביכולתה לפעול לתיקון הבעיה ולהשבת האתר לאוויר.  

*  ההתפתחות הטכנולוגית המתמדת, עשויה עם הזמן להשפיע על פעולה/ תצוגה / ביצועים של אתר אינטרנט. לפיכך, האחריות של סמרט-ווב לתקינות אתר תקפה, כל עוד האתר אינו צריך לעבור שדרוגים טכנולוגים עקב ההתפתחויות הטכנולוגיות השונות, לרבות שחרור גרסאות חדשות של מערכות, דפדפנים או תוספים שונים. במידה ופעולת אתר נפגעה עקב שינוי טכנולוגי שבעקבותיו נדרש עדכון של מערכת האתר או רכיב מרכיביה, לרבות שדרוג לגרסאות חדשות של תוספים מערכות וכו', כל עדכון / תמיכה / שדרוג, יהיה כרוך בתשלום לפי התעריף שייקבע ע"י סמרט-ווב. 

יחד עם זאת, סמרט-ווב לא תשא בכל אחריות שהיא לאתר שלא מאוחסן אצלה, או לאתר שמזמין העבודה ביקש לקבל גישה אליו, או ביקש לתת לתת גישה לצד ג' או שנתן בעצמו גישה לצד ג'. היה וניתנה גישה לאתר / כל פלטפורמה שהיא, למזמין השירות או לצד ג', מזמין השירות ישא באופן בלעדי באחריות לכל נזק שיגרם לאתר וכל תיקון / שחזור, יהיה כרוך בתשלום. 

היות ובחנות אינטרנטית משולבת פעולת סליקה והיות וסמרט-ווב אינה מספקת שירותי סליקה, שירות הסליקה יתבצע ע"י חברת סליקה שיבחר מזמין השירות. לסמרט ווב לא תהיה כל אחריות לתקלות של חברת הסליקה (ו/ התממשקות עם קופות ממוחשבות במידה וישנה כזו) וכל בעיה בשירות הסליקה (ו/ התממשקות עם קופות ממוחשבות), לא תחשב כאי אספקת השירות מצדה של סמרט ווב שתנסה לסייע ככל שביכולתה לספק תמיכה ומענה בכל בעיה בנושא.

בכל מקרה בו מזמין השירות מבקש להוסיף לאתר פיתוחים שאינם סטנדרטיים שאמורים להתממשק עם מערכות צד ג', סמרט-ווב לא תשא בכל אחריות שהיא ובכל זמן שהוא, לתקינות פעולת פיתוחים אלו היות ופעילות פיתוחים כאלו עלולה להיות מושפעת בקלות עקב כל תקלה שהיא אצל צד ג' שעמו מתבצעת ההתממשקות ו/עקב כל עדכון טכנולוגי שהוא. לפיכך, במקרה של פיתוחים המתממשקים עם צד ג' כאמור לעיל,  כל ניסיון לסיוע בכל תקלה שהיא מסוג זה לרבות מעורבות מול צד ג' לפתרון התקלה יהיה כרוך בתשלום, בין אם הניסיון לסיוע הצליח ובין אם לא.

ככל שתינתן כל הטבה שהיא ללקוח, לצורך הכרת והצגת יכולות/ השירותים של סמרט-ווב ומכל סוג שהוא, סמרט-ווב רשאית לחזור בה ממתן ההטבה בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה לקוח שקיבל הטבה ולא ניצל את מתן ההטבה בתוך פרק הזמן שצוין בהצעת המחיר לא יוכל לנצל את ההטבה בחלוף זמן זה ובאם לא צוין תוקף למימוש ההטבה בהצעת המחיר לא יוכל הלקוח לדרוש את מתן ההטבה בחלוף פרק זמן של חצי שנה מיום הזמנת השירותים שבמסגרתם ניתנה אפשרות ההטבה. בנוסף לאמור לעיל, מימוש הטבה יתאפשר אך ורק ללקוח שסיים לשלם את מלוא התמורה בגין השירותים אותם הזמין. 

-באספקת שירותים הכוללים דיוור במייל או מסרונים, על מזמין השירות לספק רק נמענים שהסכימו לשליחת דיוור. היה ומזמין השירות סיפק לסמרט-ווב רשימה עם נמענים שלא הסכימו לקבלת דיוור, מזמין השירות יישא במלוא האחריות במקרה של תביעה לפי חוק הספאם והוא פוטר את סמרט-ווב מכל אחריות בנושא ומתחייב בנוסף לשפות את סמרט-ווב שיפוי מלא במקרה של תביעה בנושא.

-כל קמפיין מודעות (פייסבוק / גוגל וכו') שתקים סמרט-ווב יתבצע בחשבון מודעות של סמרט-ווב. היות וסמרט-ווב מוכרת שירותי פרסום וניהול קמפיינים ולא שירותי הדרכה, לימוד והעברת ידע, בכל מקרה לא תינתן גישה לחשבון המודעות, כך שבמקרה שבו לקוח מבקש לעבור לחברת פרסום אחרת, יהיה צורך בהקמת קמפיינים חדשים. הלקוח יקבל דוחו"ת מפורטים על המודעות ותוצאותיהן בהתאם למה שנקבע.   למען הסר ספק, חשבון המודעות שיוקצה למודעות עבור לקוח לא ישמש במקביל למודעות עבור לקוח אחר. אחת לחודש תשלחנה הקבלות בגין הקמפיינים למזמין העבודה.

2. זכויות יוצרים

בסמרט-ווב שומרים על חוק זכויות היוצרים. לפיכך, בכל הזמנה של אתר/שיווק / או כל שירות אחר, על מזמין השירות לספק לסמרט-ווב רק חומרים שזכויות היוצרים בהם שייכות לו שקיבל רשות לשימוש בזכויות אלה. מזמין השירות ישא באחריות מוחלטת ובלעדית בכל טענה/ תביעה/ פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים בגין חומר ששלח ואף מתחייב לשפות/ לשלם לסמרט ווב כל נזק / תשלום באם תצטרך לשאת בו  עקב הפרת זכויות יוצרים בחומרים / בתכנים שסיפק מזמין השירות.

היה וסיפק מזמין השירות לסמרט-ווב תוכן שנקבע לפיו בבית המשפט כי הוא חומר מוגן בזכויות יוצרים שעל החברה יהיה להסירו מהאתר/ המקום בו נעשה שימוש בחומר וסמרט ווב תצטרך להסירו, יחוייב מזמין השירות בגין עבודה זו ותשלח חשבונית ללקוח בסכום שייקבע באופן בלעדי לפי שיקול סמרט-ווב.

באתר שנבנה ו/ עוצב ע"י סמרט ווב, זכויות היוצרים בו תהינה שייכות לסמרט-ווב. דבר הבניה ו/העיצוב של האתר ע"י סמרט-ווב יהיה מצויין באתר (קרדיט, להלן: "האזכור") עם קישור לאתר של סמרט-ווב. היה ומכל סיבה שהיא והאתר הועבר לאחסון / לטיפול / אחריות של בעל האתר / כל צד ג' שהוא, לא יוסר האזכור מהאתר, אלא במקרה בו נבנה אתר חדש ובעיצוב שונה לגמרי. במקרה בו רק העיצוב שונה לגמרי בלמעלה מ-70% מהעיצוב הקיים, ניתן יהיה להוסיף קרדיט למעצב ("האתר עוצב ע"י") אך מבלי להסיר את הקרדיט של סמרט-ווב כמי שבנתה את האתר.  הפרת סעיף זה מהווה הפרת זכויות יוצרים של סמרט ווב.

סרטוני תדמית שהופקו ע"י סמרט-ווב, בין אם שולמה תמורה עבורם ובין אם לא, זכויות היוצרים בהם תהיינה שייכות לסמרט-ווב אשר הכינה / ערכה את הסרטונים, וללקוח יהיה רשיון שימוש בסרטונים שהזמין / קיבל אך בתנאים הבאים: א. לסמרט-ווב תהיה הזכות לפרסם את הסרטונים  באתר שלה, או בערוצי המדיה השונים, זולת אם ביקש זאת זאת הלקוח והוסכם הדבר. ב. מכיוון שזכויות היוצרים בסרטונים הן של סמרט-ווב ומכיוון (אך לא רק):  שסמרט-ווב רוכשת בחלק מהמקרים רשיונות למוזיקה ו / תכנים שמצורפים לסרטונים וכו'; ג. הלקוח לא יכול לערוך את הסרטונים ולהציגם (או לאפשר לצד ג' לעשות כן) מבלי לתת קרדיט על הכנת הסרטון לסמרט-ווב. ב. על כל תביעה בנוגע לזכויות יוצרים במוזיקה/ תכנים שבסרטון שנערך וכו' (כגון במקרים שבהם רכשה סמרט ווב רשיון המתאים לשימוש במוזיקה לסרטון אחד בלבד מצד ג' וכו') , הלקוח ו/ צד ג' שיעשה שימוש בסרטון, ישא באופן בלעדי בהפרת זכויות היוצרים ובכל המשתמע מכך (מלבד הסרטון המקורי שהוכן ע"י סמרט ווב, שסמרט ווב נושאת באחריות לסרטון, זולת אם סופקו לה ע"י הלקוח חומרים שהוצגו ע"י הלקוח כחומרים השייכים לו / שיש לו זכות שימוש בהם מבעלי התוכן אך שהתברר מאוחר יותר כי לא כך הדבר וכי אין לו זכות שימוש בחומר ולכן יישא הלקוח באחריות  המלאה להפרה גם בנוגע לסרטון המקורי ) .

כל עיצוב שבוצע ע"י סמרט ווב, לרבות גרפיקה, באנרים , תמונות, סקיצות וכו',בין אם פורסם או לא, כל זכויות היוצרים בו תהינה שייכות לסמרט-ווב ולאחר העברת התשלום המלא עבור הגרפיקה / עיצוב,  ללקוח יהיה רשיון שימוש בעיצוב שהזמין / קיבל אך בתנאים הבאים: א. לסמרט-ווב תהיה הזכות לפרסם את החומרים / עבודות באתר שלה, או בערוצי המדיה השונים, זולת אם ביקש זאת זאת הלקוח והוסכם הדבר. ב.  במידה ולא שולמה התמורה המלאה בגין ההזמנה/ עיצוב שנמסר, הלקוח לא יפיץ את העיצוב בכל אופן שהוא ללא הסכמת סמרט-ווב. הפצה ללא הסכמת סמרט-ווב כאמור , מהווה שימוש בזכויות יוצרים מבלי שניתנה הרשות לכך ולסמרט-ווב תהיה הזכות לדרוש תשלום נוסף בגין שימוש בחומרים שלה.  ג.במידה ומזמין העבודה קיבל מס' סקיצות / דוגמאות לבחירה ולבסוף בחר באחת מהן, לא יעשה כל שימוש שהוא בשאר הדוגמאות/ סקיצות שקיבל מבלי לקבל אישור לכך ובכתב. שימוש בסקיצות שנשלחו לדוגמא / לבחירה ושלא נבחרו  לבסוף ע"י מזמין העבודה, לא יתאפשר מבלי להסדיר את התשלום עבורן.

כל הזמנת אתר/ שירות אחר מסמרט-ווב מהווה הסכמה לאמור לעיל בנושא זכויות יוצרים ולכל האמור בתקנון זה.

3. ביטול עסקה

זולת אם סוכם אחרת בין הצדדים ובכתב:

לאחר חתימת הלקוח על הצעת המחיר לא ניתן לבטל את העסקה (זכות ביטול- הגנת הצרכן ביטול עסקה, תשע"א 2010).

יחד עם זאת, לקוח שברצונו לבטל את העסקה יוכל להגיש בקשה בכתב לסמרט-ווב ובקשתו תשקל לפי נסיבות העניין. במידה והוחלט ע"י סמרט-ווב להיענות לבקשת הלקוח לביטול העסקה, לא יוחזרו תשלומים ששולמו אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי של סמרט-ווב. בנוסף, סמרט-ווב תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. מעבר לעלות כל עבודה שבוצעה, במידה והוזמנו/ נרכשו עבור הלקוח תכנים כלשהם, תתווסף עלותם לדמי הביטול.

בשירות חודשי מתמשך כגון שירותי שיווק ופרסום בלבד, (לא כולל בניית אתר/ שדרוג אתר/ בניית תכנית שיווק וכו') ניתן לבטל את העסקה בהתראה בכתב של 30 ימים מראש וזאת בתנאי שעברו לפחות 60 ימים ממועד החתימה על הסכם הזמנת השירות. במקרה של ביטול שכזה, מזמין השירות יהיה חייב בתשלום אך ורק עבור החודשים שקדמו לביטול ובנוסף בתשלום בגין החודש העוקב למועד הודעת הביטול (באם לא שילם עבורו).

בכל מקרה לא יינתן זיכוי בגין אחסון אתר ורכישת / חידוש דומיין.

ביטול חד צדדי:

לקוח שביטל את העסקה באופן חד צדדי לא יהיה זכאי להחזר תשלום כלשהו מהתשלומים ששילם/ שהתחייב לשלם וזאת מבלי לגרוע בזכות של סמרט-ווב לכל סעד לפי כל דין

בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י מזמין השירות לא יהיה זכאי מזמין השירות לקבל עבודה שאינה גמורה ואף לא יהיה זכאי לקבל נתונים כלשהם אודות עבודתו.

במקרה שלקוח ביטל עסקה / תשלום באופן חד צדדי, ובמסגרת הזמנת השירות/ים קיבל הלקוח בונוס או כל הטבה שהיא לרבות הנחה או אי תשלום על שירות מסוים , עם ביטול העסקה הלקוח יחוייב במלוא התשלום (או הפרשים במקרה של הנחה) עבור הבונוס / ההטבה/ הטבות אותן קיבל. 

במקרה שבו לקוח ביטל עסקה באופן חד צדדי ו/ לקוח שביטל כל תשלום שהוא לרבות שיקים, והיה ונמצא כי לא הייתה כל הצדקה לביטול העסקה או התשלום, הלקוח ישא בפיצוי מוסכם בסך 1000 ש"ח + מע"מ לכל תשלום שביטל וזאת בנוסף לחובתו להסדיר מחדש את התשלום שביטל בתוך 3 ימי עסקים, וזאת מבלי לגרוע בזכותה של סמרט-ווב לכל סעד, שיפוי או פיצוי נוסף לפי כל דין.

מזמין השירות מסכים לכך שבכל מקרה של ביטול עסקה שכזה מצידו, לא תיהיה סמרט ווב אחראית לאבטחת האתר/ דפי המדיה מפני תקיפות זדוניות ע"י צ ג'.

סמרט-ווב שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה שהוזמנה, באופן חד צדדי, עקב התנהגות בלתי נאותה מצד מזמין השירות. היה והחליטה סמרט-ווב לבטל עסקה עקב התנהגות בלתי נאותה של מזמין השירות, וסופקה/ נעשתה עבודה עבור מזמין השירות, לא יוחזר התשלום ששילם מזמין השירות עבור עבודה שנעשתה, ובמידה ולא שילם מזמין השירות את התמורה המלאה עבור העבודה שנעשתה , מזמין השירות יהיה חייב בתשלום מלא בגין העבודה שנעשתה לפי הצעת המחיר והתעריפים הרשומים בה.  במידה ונעשתה רק חלק מהעבודה ע"י סמרט-ווב אך מזמין השירות שילם את התמורה המלאה עבור העבודה, מזמין השירות יהיה זכאי לקבל זיכוי יחסי בהתאם לתעריף שעות העבודה של סמרט-ווב או התעריפים הרשומים בהצעת המחיר , באופן יחסי ובהתאם לעבודה שנעשתה.

בכל מקרה לא יינתן זיכוי בגין אחסון אתר ורכישת / חידוש דומיין.

הפרה של חלק כלשהו מתקנון זה ע"י מזמין השירות מהווה עילה לביטול עסקה/ הזמנה ע"י סמרט-ווב

העברת דומיין/ אתר שמאוחסן ע"י סמרט-ווב לאחסון בצד ג' תחוייב בתשלום שיש להסדירו לפני העברת האתר/ דומיין

4. תשלומים

בעת הזמנת/ אספקת שירות מתמשך, על מקבל השירות  להעביר את התשלום החודשי בגין השירות שקיבל, לא יאוחר מה-7 לחודש העוקב לחודש שבו סופק השירות.

אי הסדרת כל תשלום שהוא / אי עמידה בתשלומים כפי שנקבעו ע"י סמרט-ווב, בעת הזמנת השירות/ לפי תקנון זה, עלולה לגרום להשהיית העבודה ע"י סמארט-ווב ו/ לדחיית תאריך היעד של גמר העבודה ולא תהיה ללקוח טענה כלשהי בגין כך. ככלל, אתר יעלה לאוויר רק לאחר הסדרת התשלום במלואו. היה ולפנים משורת הדין סמרט-ווב אפשרה להעלות את האתר לאוויר אף שהתשלום לא הוסדר במלואו והיה ומזמין השירות לא עמד בכל תשלום שהוא, לסמרט-ווב תהיה הזכות להסיר את האתר מהאוויר עד להסדרת התשלום במלואו ולמזמין השירות לא תהיה כל טענה בנושא.

במקרים שבהם תתבקש סמרט ווב לסייע בהעברה של אתר לאחסון אחר, לתת גישת Admin או לאפשר גישה או העברה של חשבון מודעות כלשהו ובמקרה והדבר אפשרי לפי תקנון זה או לפי הצעת המחיר, סמרט ווב תהיה רשאית שלא לסייע בשום דרך שהיא בהעברה או נתינת כל גישה שהיא במקרה שבו התשלום בגין העבודה לא הוסדר במלואו.

למען הסר ספק: השהיה של שירות כלשהו, הסרה של אתר מהאוויר, אי סיוע במקרה של בקשות העברה או אי מתן גישה כאמור עקב אי הסדרת תשלום במלואו, אינם פוטרים את מזמין העבודה מחובת התשלום המלאה בגין העבודה שהזמין.

לאיחור בתשלום , עבור כל שרות שהוא / עבודה שהוזמנה, מעבר ל-20 ימים יתווסף סכום של 4% מגובה התשלום המקורי. לאחר מכן לכל חודש איחור יתווספו 10% נוספים וזאת בלי לגרוע מהזכות לפנות להליכי גבייה כחוק. היה והושהה מתן שירות עקב אי תשלום במועד ולאחר מכן הוסדר התשלום, סמרט-ווב לא תהיה חייבת באספקת שירות במועדים ובזמנים שהוזכרו בהצעת המחיר במקום השירות שלא סופק בזמן ההשהייה, אלא במועדים ובזמנים לפי שיקול דעתה הבלעדי/ ובהתאם להתחייבויותיה כלפי הזמנות אחרות.

למען הסר ספק, כתשלום שהוסדר במלואו ייחשב אך ורק תשלום מלוא התמורה עבור הזמנת השירות/ים ומותנה באי ביטול כל תשלום שהוא ע"י מזמין השירות. ככל שסמרט-ווב תאפשר ללקוח לשלם בשיקים, תשלום שהוסדר במלואו ייחשב אך ורק בסיום פרעון כל השיקים ללא יוצא מן הכלל.

מזמין השירות יישא באופן בלעדי ומוחלט בחובת התשלום בגין עלות מודעות לכל שירות צד ג' שהוא כגון גוגל, פייסבוק וכו'. ככל שחיוב כרטיס האשראי של מזמין השירות לא יכובד ו/ככל שהלקוח לא יעמוד בחובתו לשלם בגין שירות צד ג' הנ"ל, ובמידה וצד ג' ידרוש את התשלום מסמרט-ווב, הלקוח מתחייב לשפות את סמרט-ווב במלוא סכום התשלום, רביות , שכ"ט עו"ד דין או כל סכום אחר שסמרט-ווב תצטרך לשאת בו כתוצאה מכך, כשלסכום זה יצטרף פיצוי מוסכם בסך 4000 ש"ח, והוא מתחייב לשפות את סמרט-ווב בכל נזק שהוא בגין וייגרם שכזה כתוצאה מאי הסדרת התשלום כנדרש.

5. תכנים

סמרט-ווב רשאית לסרב לקבל עבודות מסויימות כגון בניית אתרים / עדכון תכנים / פרסומים, במידה ולדעתה ההזמנה נועדה לשימוש בלתי הולם , לא חוקי או שעלול לפגוע בקהל מסוים. במידה ונבנה אתר / כל פלטפורמה אחרת בה קיבל מזמין העבודה אפשרות לעדכון תכנים באופן עצמאי, והיה והתגלה כי בעל האתר מפרסם תכנים שאינם הולמים כאמור לעיל, סמרט ווב תהיה רשאית להפסיק לאחסן אצלה את האתר ובעל האתר יצטרך למצוא מקום אחסון אחר תוך 7 ימים מיום שקיבל את ההודעה מסמרט ווב. כמו כן סמרט-ווב תהיה רשאית להוריד את האתר מהאוויר באופן מיידי אם לדעתה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, פורסמו תכנים שאינם הולמים כאמור לעיל ולבעל האתר לא תהיה כל טענה בנושא. היה ומדובר בחשבון יו-טיוב / רשת חברתית או כל פלטפורמה אחרת שסמרט-ווב הקימה עבור מזמין העבודה, ומזמין העבודה ביצע שימוש אינו הולם/ אינו חוקי כאמור לעיל, סמרט-ווב תהיה רשאית להוריד מהאוויר את הפלטפורמה/ פרסומים / להשהות חשבון / להסיר הרשאות, לדווח לרשויות או לגורמים הרלוונטים וכו' ולמזמין העבודה לא תיהיה כל טענה בנושא. היה והוסר אתר/ הושהה חשבון וכו' כאמור לעיל, לא יינתן כל זיכוי כספי בגין יתרת אחסון/ תשלומים עבור עבודה שבוצעה ושהורדה מהאוויר כאמור לעיל. כמו כן, לקוח שקיבל הרשאה לעדכוני תכנים, יישא באחריות המלאה לכל תוכן שיפרסם או יעדכן באופן עצמאי.

בהצעת מחיר העוסקת בשירות פרסום תכנים ברשתות חברתיות, כמות ותדירות התכנים שיתפרסמו תהיה לפי שיקול דעתה של סמרט-ווב אלא אם נרשמה במפורש כמות תכנים ליום / שבוע או חודש בהצעת המחיר. למען הסר ספק, גם אם נרשמה במפורש בהצעת מחיר כמות ו/ תדירות תכנים, פרסום התכנים אינו כולל פרסום Stories או Reels והפרסום במקומות אלו יהיה אך ורק לפי שיקול דעתה הבלעדי של סמרט-ווב

6. תנאים נוספים

בכל מקרה של סתירה בין מידע שימסור נציג שירות מטעם סמרט-ווב לבין האמור בתקנון זה יגבר האמור בתקנון

בכל מקרה של סתירה בין כל מסמך/ חוזה מול סמרט-ווב לבין האמור בתקנון זה יגבר האמור בתקנון, זולת אם הובא חריג בחוזה עם התייחסות לסעיף הסותר בתקנון

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת

לקוח אשר יפר תקנון זה, כולו או מקצתו, מתחייב לשפות את מפעילת האתר / עובדיה או מי מטעמה, בכל נזק / הפסד שייגרם כתוצאה מההפרה, כולה או מקצתה.

בסמרט-ווב כל שיחות הטלפון מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות

על תנאי שימוש אלו חלים אך ורק החוקים והדינים  הנהוגים במדינת ישראל ובכל מקרה תהא נתונה סמכות השיפוט הבלעדית לכל תנאי השירות / השימוש באתר / הזמנת שירותים מסמרט ווב לבית המשפט המוסמכים בקריות / בחיפה לפי העניין.

במידה ומזמין השירות נוהג בעניינים משפטיים ממוניים לדון בבתי דין לדיני ממונות, מזמין השירות מסכים כי במקרה שלא יקיים התחייבות כלשהי לפי תקנון זה או לפי הצעת המחיר שאותה אישר, הסמכות המקומית תהיה לבתי הדין המצויים בחיפה או טבריה לפי בחירתה של סמרט ווב ולפי העניין. 

כל שימוש כלשהו באתר / הזמנת שירות מהווה הסכמה לכל האמור לעיל.

Call Now Button דילוג לתוכן