סמרט ווב- פרסום ביוטיוב

נגישות אתרים - הפוך את האתר שלך לחברתי!

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אישרה בספטמבר האחרון את תקנות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות.
תקנות אלו נועדו לאפשר לאנשים בעלי מגבלות שונות שימוש ברשת האינטרנט, על ידי ההתאמות הנדרשות.
התקנות, אשר גובשו בשיתוף עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים, עתידות להיכנס לתוקפן בתאריך ה-26 באוקטובר 2017.

ולהן השלכות רבות עלינו, בעלי האתרים.

 

ראשית, מעט פרטים יבשים על נגישות אתרים

בהערכה גסה, על פי איגוד האינטרנט הישראלי, כ-25% מתושבי ישראל הינם בעלי מגבלה כזו או אחרת, אשר מונעת מהם לגלוש ברשת וליהנות משפע המידע והאפשרויות שהיא מציעה לכאלה שאינם בעלי מגבלה.
קשת המגבלות הקיימות משתרעת על ספקטרום רחב, והיא כוללת בעלי מגבלות ראיה ועיוורים, בעלי מגבלות שמיעה וחירשים, בעלי מגבלות תנועה פיזית (בהנעת ידיהם לצורך הגלישה באמצעות העכבר), ואף מגבלות קוגניטיביות כהפרעות ריכוז, קשב ולמידה שונות.

 

מובן מאליו, כי לא ניתן לספק מענה הולם לכל המגבלות הקיימות, אולם נעשה מאמץ רציני ומהותי להקיף כמה שיותר מגבלות שכיחות בעת גיבוש התקנים והתקנות.
הנגשת אתרים מתבצעת על בסיס ת"י 5568, שאת גרסתו מ-2013 ניתן לקרוא ולהוריד כאן. תקן זה, מבוסס על ההנחיות הבינלאומיות – הנחיות נגישות לתכני אינטרנט (WCAG – Web Content Accessibility Guidelines) של ארגון ה-W3C הבינלאומי (שאת תרגומו לעברית, ניתן לקרוא באתר איגוד האינטרנט הישראלי – כאן).
הביטוי הרווח מתייחס לנגישות אתרים, אולם למעשה חובת ההנגשה מתייחסת לכל פלטפורמת מידע, בין אם המידע מצוי באתר, ביישום, במסמך או באפליקציה, אשר לציבור ישנה נגיעה אליו.

 

רמות הנגשת אתרים

ההנגשה איננה מיקשה אחת, ומתחלקת לשלוש רמות:

רמה A

כוללת אמצעי הנגשה בסיסיים כחלופה טקסטואלית לתוכן שאינו טקסט, תגיALT  לתמונות, הצעת חלופה שמיעתית ל-CAPTCHA, עזרה בהזנת קלט (כזיהוי אוטומטית של שגיאות והוראות מדויקות בתוויות), מנגנוני עצירה והשמעה, עצמת צליל וקצב לקטעי אודיו ווידיאו, חלופה טקסטואלית לקטעי אודיו, כתוביות לקטעי וידיאו, עיצוב ברור וקריא, צבעים מנוגדים לכתב ולרקע, BREADCRUMBS, משך זמן קריאה מספק לעמוד ללא רענון אוטומטי וכן הלאה.

רמה AA

כוללת את אמצעי ההנגשה של רמה A ובנוסף להם, אלמנטים כמו כתוביות בשידורים חיים, אפשרות לשינוי גודל הטקסט בעד 200% ללא שימוש באמצעי עזר, יחס ניגוד של הטקסט והרקע 5:1, רישום בקוד על שינוי השפה בחלקים שונים של הדף, אפשרות לאיתור עמוד באתר באמצעות מספר דרכים וכד'.

רמה AAA

כוללת את אמצעי ההנגשה של רמה AA ובנוסף להם, רכיבים כחלופות לקטעי וידיאו או אודיו, תרגום לשפת הסימנים של קטעי וידאו מוקלטים, תיאורי שמע מורחבים לכל קטעי הווידיאו, חלופה טקסטואלית לאודיו "חי", הבדל של 20 דציבלים בין דיבור ישיר לקולות הרקע בקטעי אודיו ועוד.

(את הפירוט המלא, ניתן לקרוא באתר ארגון "נגיש" ואף להוריד בקובץ אקסל מאתר משרד המשפטים, לצורך בדיקת האתר והנגשתו).

 

האם חובת הנגשת אתרים חלה על כל האתרים?

חובת הנגשת שירות או מידע המסופקים באמצעות האינטרנט חלה על בעל השירות, המחזיק בו או מפעילו בפועל.
כלומר, חובתו גם במידה והוא איננו זה הבונה את האתר/האפליקציה או מספק את תוכנה, להנחות את מי שעושה זאת, לפעול על פי דרישת הנגישות ולבדוק כי אכן הדבר בוצע.

על פי התקנות, הגורמים החייבים בנגישות הם:

  • גופים פרטיים למטרות רווח (חברות, ארגונים או עוסקים מורשים)
  • רשויות ציבוריות (כרשויות מקומיות ומשרדים ממשלתיים)
  • גופים הפועלים שלא למטרות רווח ומספקים שירות לציבור הרחב (למשל, עמותות, גם אם אינן פונות במוצהר לרווחת בעלי מגבלות)

 

אתר חדש? אתר קיים?

בתחילה, בעת פרסום התקנות ב-25 באוקטובר 2013, התקנות הבדילו בין אתרים קיימים, אתרים חדשים ואתרים קיימים שאליהם מתווספים דפים או אלמנטים חדשים עליהם חלה חובת ההנגשה.
 אולם, כיום, לאחר חקיקתן של התקנות החדשות, כל האתרים עליהם חלה חובת ההנגשה, בין אם הם אתרים קיימים ובין אם הם אתרים חדשים שנבנו במהלך 48 החודשים שחלפו מאז, חייבים כבר עכשיו להיות מונגשים.
ברור מאליו, כי חובת ההנגשה חלה על כל האתרים החדשים שיבנו מכאן והלאה על כל דפיהם.
אתרים שאינם מונגשים צפויים לקבל לקנס בגובה של בין 50,000 ₪ ל-75,000 ₪.

 

האם ישנם אתרים/דפים/מסמכים הפטורים מחובה זו?

יחד עם זאת, ולמרות שתחולת התקנות איננה מתחשבת בהיקף השירותים שהגורם מציע לציבור, ובמיקום של השרת עליו יושב האתר (בישראל או בחו"ל),
קיימת התחשבות במשאבים העומדים לרשות הגוף המפעיל את האתר ובנסיבות הטכניות (היתכנות טכנולוגית) של הנגשת האתר.
תקנות הנגישות – נוסח מעודכן 2017, מפרטות את ההחרגות:

אתר קיים

אתר קיים שמחזור הכספי השנתי של בעליו נמוך מהמוצע של 1,000,000 ₪ בשנה, לא מחויב להנגיש את כל האתר. עם זאת, על פרסום פרטי ההתקשרות באתר עצמו או באתרים אחרים, תחול חובת הנגשת אתרים. בחינת המחזור הכספי השנתי תתבצע אחת לשלוש שנים על ידי בעליו של האתר.

אתר חדש

אתר חדש שבעליו עוסק פטור או שהמחזור השנתי הממוצע שלו נמוך מ-100,000 ₪ בשנה, זכאים לפטור אוטומטי. עד לשנת 2020 מוענק גם פטור אוטומטי לבעלי אתר חדש שהיקף המחזור הכספי השנתי הממוצע שהם נמוך מ-300,000 ₪.

הנגשת מסמכים

גם בנקודה זו נוגע הנוסח המעודכן של התקנות ועל פיהן כל הטפסים הממולאים באמצעות המחשב חייבים להיות נגישים ללא קשר לתאריך העלאתם, אולם, רק על מסמכים שהועלו מרגע אישור התקנות ואילך חלה חובת עמידה בתקנות ההנגשה.
בנוסף, תוכן או מסמך של צד שלישי שמועלים לאתר שלא על ידי בעלי האתר או אדם מטעמו – בעל האתר איננו נתפש כאחראי מבחינה חוקית להנגשתם.

אי היתכנות טכנולוגית להנגשת האתר

נחשבת אף היא לסיבה משמעותית לפטור, אולם כאן, הפטור איננו אוטומטי, אלא מחייב הגשת בקשה המגובה באישורי איש מקצוע ומורשה נגישות.
הפטור שיוענק מסיבה זו ניתן לתקופה של שלוש שנים, שלאחריהם ניתן לבקש לחדש אותו לעוד שלוש שנים. לאחר אותן שש שנים, בקשת פטור תינתן רק באישור מיוחד של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.

 

הענישה על אי ההנגשה

השינוי הגדול ביותר, אולי, של תקנות הנגישות – נוסח מעודכן 2017 מול הנוסח הקודם, בא לידי ביטוי בהתייחסות לענישה על מי שחייב בהנגשת אתרו, אולם האתר לא הונגש.
עד לנוסח החדש, בפני כל אדם בעל מגבלה (או ארגון המייצג בעלי מגבלות) עמדה היכולת להגיש תביעה כספית ולזכות בה ללא הוכחת נזק.
הנוסח המחודש דורש מהתובע לשלוח הודעה ודרישה לתיקון הקיים ופרק זמן של 60 יום לתיקון הנגשת האתר. במקרים בהם מדובר בשירות שאיננו מאפשר לתובע להמתין את פרק הזמן הנדרש (למשל, רכישת כרטיסים להופעה במועד קרוב), מחויב בעל האתר לספק לו חלופה מונגשת לשירות, מבלי להמתין את 60 הימים.

 

מקורות מידע:

https://www.enable.co.il/submission-of-exemption/

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/NegishutMeidaKatuvUbealPeh/Pages/HangashatAtreiInternet.aspx#4

https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/accessibility

https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/accessibility/do-i-need-to-make-my-website-accessible

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.